Comparteix a: Facebook Twitter

Crèdits

Aquest projecte ha estat desenvolupat sense ànim de lucre per la Fundació puntCAT, qui se'n fa càrrec del seu manteniment.

A més a més, han participat en el procés de proves prèvies al llançament les següents persones, a qui agraïm la seva desinteressada col·laboració:

  • Oriol Rigola
  • Pau Nadeu