Comparteix a: Facebook Twitter

Glossari

Glossari

Coneix els mots més tècnics que poden aparèixer a aquest web:

A | B | C | D | E | F | I | L | M | N | P | S | W | X
 • Adreça d'Internet numèrica

  D'acord amb el protocol d'Internet, una adreça IP és un nombre que identifica inequívocament un dispositiu lògic connectat a la xarxa. Dins d'una mateixa xarxa, cada adreça IP que s'utilitzi ha de ser única.

  Per a més informació consulta la Viquipèdia

 • Ample de banda

  L'amplada de banda per a senyals analògics és l'espai existent per transmetre una informació a través d'una xarxa de comunicació mesurada en hertz, del rang de freqüències en el qual es concentra bona part de la potència del senyal. És comú anomenar amplada de banda digital a la quantitat de dades que es poden transmetre per unitat de temps. Per exemple, una línia ADSL de 256 kbps, teòricament pot enviar 256.000 bits (no bytes) per segon.

  Per a més informació consulta la Viquipèdia

 • Bloc

  En informàtica, un bloc és un diari interactiu personal (dip) a Internet. Un bloc està dissenyat perquè, com a un diari, cada article tingui data de publicació, de manera que la persona que escriu (blocaire o bloguista) i les que llegeixen poden seguir un camí de tot el que s'ha publicat i editat.

  Per a més informació consulta la Viquipèdia

 • Caràcter

  Símbol gràfic, especialment l’usat per a la notació del llenguatge.

  Per a més informació consulta la Viquipèdia

 • Cercador

  Un motor de cerca o de recerca o bé cercador és un programa informàtic dissenyat per ajudar a trobar informació emmagatzemada a un sistema informàtic, com ara una xarxa, Internet o un ordinador personal. El motor de cerca permet demanar contingut que satisfaci un criteri determinat (típicament, que inclogui una paraula o frase determinada) i retorna una llista de referències que compleixen aquest criteri.

  Per a més informació consulta la Viquipèdia

 • Correu electrònic

  El correu electrònic (anomenat en anglès e-mail, o email) es refereix al sistema que permet redactar, enviar i rebre missatges utilitzant sistemes de comunicació electrònica. Avui dia, bona part dels sistemes de correu electrònic utilitzen Internet. El correu electrònic és un dels serveis més populars d'Internet. En comparació amb el correu ordinari, té l'avantatge que és més barat i alhora més ràpid.

  Per a més informació consulta la Viquipèdia

 • Domini

  Els dominis d'Internet són noms de servidors que poden ser fàcilment recordats, i que s'assignen paral·lelament a una adreça IP o més. L'assignació, però, no és fixa: els noms poden moure's a una altra localització de la topologia d'Internet, amb una altra adreça IP.

  Per a més informació consulta la Viquipèdia

 • Escriptori

  Un entorn d'escriptori (Desktop Environment, en anglès) és un conjunt de programari per a oferir a l'usuari d'un ordinador una interfície gràfica. Així, l'usuari té una manera de gestionar l'ordinador més còmoda que amb la línia de comandes.

  Per a més informació consulta la Viquipèdia

 • FTP

  El protocol de transferència de fitxers o FTP (de l'anglès File Transfer Protocol) és un programari estandarditzat per enviar fitxers entre ordinadors amb qualsevol sistema operatiu. Forma part de la capa d'aplicació del model TCP/IP.

  Per a més informació consulta la Viquipèdia

 • Internet

  Internet és una xarxa pública i global de computadors interconnectats mitjançant el protocol d'Internet (Internet Protocol) i que transmeten les dades mitjançant commutació de paquets.

  Per a més informació consulta la Viquipèdia

 • IPv4

  És la versió 4 del protocol d'Internet, representada mitjançant un nombre binari de 32 bits. Les adreces IP s'expressen com nombres de notació decimal: es divideixen els 32 bits de l'adreça en quatre octets (un octet és un grup de 8 bits). Un exemple d'adreça IPv4 és 109.69.8.51, que es correspon amb el DNS de puntCAT que t'oferim des d'aquest lloc web.

  Per a més informació consulta la Viquipèdia

 • IPv6

  És la versió 6 del protocol d'Internet (IP), un estàndard de nivell de xarxa que s'encarrega de dirigir i encaminar els paquets commutats. IPv6 és la segona versió del protocol d'Internet que s'ha adoptat per l'ús general i que substitueix l'IPv4, la qual ja ha esgotat les seves adreces. Un exemple d'adreça IPv6 és 2a00:1508:0:4::9, que es correspon amb el DNS de puntCAT que t'oferim des d'aquest lloc web.

  Si vols aprofundir en aquest tema consulta el llibre IPv6 per a tothom que posem a la teva disposicó gratuïtament.

  Per a més informació consulta la Viquipèdia

 • Llista de distribució de correu electrònic

  Les llistes de correu són un ús especial del correu electrònic, que permet la distribució massiva d'informació entre múltiples usuaris d'Internet simultàniament.

  Per a més informació consulta la Viquipèdia

 • Lloc web

  Un lloc web (en anglès: website o web site) és una col·lecció de pàgines web, imatges, vídeos i altres elements digitals que està allotjada a un servidor web, des d'on s'hi pot accedir via Internet o a través d'una xarxa LAN.

  Per a més informació consulta la Viquipèdia

 • Missatgeria instantània

  La missatgeria instantània (IM) és un sistema que permet intercanviar missatges entre dues persones o més, en temps real, a través d'una xarxa de comunicacions, com ara Internet.

  Per a més informació consulta la Viquipèdia

 • Navegador

  Un navegador web o explorador web és una aplicació que permet que l'usuari recuperi i reprodueixi documents d'hipertext, generalment escrits en HTML, des de servidors web situats a qualsevol lloc del món. Aquesta xarxa de documents és coneguda com a Teranyina mundial o World Wide Web (WWW).

  Per a més informació consulta la Viquipèdia

 • Pàgina web

  Una pàgina web és un document de la World Wide Web, normalment en format HTML/XHTML i amb extensions de fitxer .html o .htm. El seu contingut és hipertext, amb hipervincles, per facilitar la navegació d'una pàgina o secció a una altra.

  Per a més informació consulta la Viquipèdia

 • Servidors de Noms de Domini

  El Domain Name System o DNS (en català sistema de noms de domini) és una xarxa global de servidors que tradueix noms de nodes a IP. Per exemple, el servidor de la Viquipèdia té l'adreça IP 207.142.131.203, però amb DNS, es pot utilitzar l'adreça ca.wikipedia.org en comptes d'haver de recordar-se d'aquests números.

  Per a més informació consulta la Viquipèdia

 • Subdomini

  Un subdomini és un nivell de classificació jeràrquica dels noms de domini, definits amb finalitats administratives o organitzacionals; es podria considerar com un domini de segon nivell. Normalment, es tracta d'una sèrie de caràcters o d'una paraula, que s'escriu abans del domini i se'n separa per un punt.

  Per a més informació consulta la Viquipèdia

 • Web

  El WWW (acrònim anglès de World Wide Web, Teranyina d'abast mundial) o web és una xarxa de pàgines escrites en hipertext, mitjançant el llenguatge de marcatge HTML, i connectades entre elles mitjançant vincles, de manera que formin un sol cos de coneixement, pel qual es pot navegar fàcilment. Per accedir-hi, és indispensable un navegador web.

  Per a més informació consulta la Viquipèdia

 • Wiki

  Una wiki o un wiki (del hawaià wikiwiki, ràpid) és un lloc web col·laboratiu, que pot ser editat pels usuaris des del navegador. Els usuaris d'una wiki poden d'aquesta manera crear, modificar, enllaçar i esborrar el contingut d'una pàgina web, de forma interactiva, fàcil i ràpida. Un dels wikis més coneguts és la Wikipedia.

  Per a més informació consulta la Viquipèdia

 • Xat

  Un xat (de l'anglès chat, "xerrar") o tertúlia és un recurs de comunicació en temps real. Xatejar és fer una tertúlia mitjançant Internet, entre dues persones o més.

  Per a més informació consulta la Viquipèdia