Comparteix a: Facebook Twitter

Configuració a Linux

Linux

Configuració manual

Els passos que has de seguir per a canviar el DNS són diferents segons el teu entorn gràfic:    

Si treballes en un entorn gràfic que no és cap dels anteriors o ets dels que prefereixen remenar amb comandes, segueix aquestes instruccions per configurar el DNS a través d'un terminal.