Comparteix a: Facebook Twitter

Configuració a Linux

Terminal
Et recomanem que abans de començar et baixis les instruccions en PDF

Configuració manual

Aquest és un procés complicat, de manera que tingues cura de seguir el procés o espera uns dies fins que el configurador automàtic estigui disponible.

Obre un Terminal (normalment es troba al menú d'Accessoris o d'Aplicacions de Sistema).

Usuaris amb DHCP

Edita l'arxiu dhclient.conf amb l'editor de text que prefereixis. Depenent de la distribució de Linux que tinguis aquest arxiu podria no existir, en aquest cas, segueix les instruccions per a Usuaris amb IP estàtica que trobaràs més avall.

sudo gedit /etc/dhcp3/dhclient.conf

Hauràs de conèixer la teva contrasenya d'administrador del sistema. Per a  canviar el teu DNS primari amb IPv4, afegeix la següent línia a l'arxiu o modifica la que comenci per prepend (si està comentada també pots descomentar-la traient el coixinet):

prepend domain-name-servers 109.69.8.51;

O en cas que vulguis canviar el DNS primari amb IPv6:

prepend dhcp6.name-servers 2a00:1508:0:4::9;

O també pots afegir-les totes dues, si vols. En cas que ja n'hi hagués de definides, et recomanem que posis el de puntCAT en primera posició i almenys en mantinguis un altre dels anteriors.

Guarda els canvis i tanca l'arxiu. Hauràs de reiniciar la connexió abans que s'activi la nova configuració. Depenent de la distribució de Linux que tinguis serà suficient fer:

sudo /etc/init.d/networking restart o sudo service network restart

Si encara no s'activa, també pots reiniciar el teu mòdem o encaminador (router) o, fins i tot, pots reiniciar el teu ordinador.

Usuaris amb IP estàtica

Edita l'arxiu resolv.conf amb l'editor de text que prefereixis, per exemple:

sudo gedit /etc/resolv.conf

Haureu de conèixer la vostra contrasenya d'administrador del sistema. Afegiu aquesta línia a sobre de totes les altres per canviar el vostre DNS primari amb IPv4:

nameserver 109.69.8.51

O per canviar el DNS primari amb IPv6:

nameserver 2a00:1508:0:4::9

O afegeix-les totes dues (sempre a la part superior), si vols, respectant un màxim de 3 línies amb nameserver. En cas que ja n'hi hagués de definides, et recomanem que posis el de puntCAT en primera posició i almenys en mantinguis un altre dels anteriors.

En cas que no n'hi tinguessis cap més, consulta aquesta pàgina per a afegir-n'hi un del teu proveïdor d'accés a Internet. És molt important comptar amb almenys dos DNS per si un dels dos té alguna interrupció de servei.

Tingues en compte que si utilitzes un sistema que gestioni la configuració de la xarxa amb un Network Manager o similars, és possible que et sobreescrigui la configuració que acabes de fer. Per això caldria que el deshabilitessis o configuressis aquests paràmetres mitjançant la interfície de gestió que proporciona.

Si vols comprovar que la teva connexió a Internet funciona correctament, pots seguir el procediment de comprovació descrit a la pregunta "Ja tinc el DNS de puntCAT configurat. Com puc comprovar que funciona?" de les preguntes més freqüents.